:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  หมอพร้อม Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
    หนังสือประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
 การประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ครั้งที  
  วันที่ 18 เมษายน 2567 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะ
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 6
 
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567   
  วันที่ 15 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงาน
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 6
 
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567   
  วันที่ 14 เมษายน 2567 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงาน
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 6

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อร....        ทรัพยากรบุคคล03 เมย. 67  [ view : 1,329 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้....        ทรัพยากรบุคคล29 มีค. 67  [ view : 1,427 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบ....        ทรัพยากรบุคคล28 มีค. 67  [ view : 1,197 ]
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคค....        ทรัพยากรบุคคล11 มีค. 67  [ view : 2,825 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั....        ทรัพยากรบุคคล08 มีค. 67  [ view : 2,676 ]
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 39 ตำแหน่ง....        ทรัพยากรบุคคล29 กพ. 67  [ view : 2,942 ]

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  แนวทางการรับรองเมนูชูสุขภาพ food4health....        ส่งเสริมสุขภาพ : 18 เมย. 67  [ view : 40 ]
  การสั่งซื้อเสื้อ "เพิ่อเชียงใหม่ที่เรารัก"....        บริหารทั่วไป : 18 เมย. 67  [ view : 28 ]
  การประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ....        สุขภาพจิตและยาเสพติด : 07 เมย. 67  [ view : 144 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_....        ประกันสุขภาพ : 17 เมย. 67  [ view : 50 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเ....        ยุทธศาสตร์ : 07 มีค. 67  [ view : 300 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือน....        ประกันสุขภาพ : 11 เมย. 67  [ view : 92 ]

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยช....        สสอ.หางดง26 มีค. 67  [ view : 110 ]
  MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการ....        สสอ.หางดง26 มีค. 67  [ view : 102 ]
  MOIT 19 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบ....        สสอ.หางดง26 มีค. 67  [ view : 108 ]
  MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงา....        สสอ.หางดง26 มีค. 67  [ view : 99 ]
  MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกา....        สสอ.หางดง26 มีค. 67  [ view : 105 ]
  MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต....        สสอ.หางดง26 มีค. 67  [ view : 101 ]

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ02 เมย. 67  [ view : 149 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ20 มีค. 67  [ view : 172 ]
  ประกาศแผนจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 มีค. 67  [ view : 228 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 มีค. 67  [ view : 213 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ27 กพ. 67  [ view : 232 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้ง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ22 พย. 66  [ view : 666 ]

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 2,680 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 2,415 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 2,346 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 2,310 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 2,402 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 2,385 ]

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 2,747 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 2,430 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 2,474 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 2,437 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 2,348 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 2,391 ]

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มีนาคม 2567        ลักขณา คำปวน18 เมย. 67  [ view : 10 ]
  งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2567....        ลักขณา คำปวน12 มีค. 67  [ view : 181 ]
  งบทดลอง มกราคม 2567        ลักขณา คำปวน14 กพ. 67  [ view : 255 ]
  งบทดลอง ธันวาคม 2566....        ลักขณา คำปวน12 มค. 67  [ view : 376 ]
  งบทดลอง พฤศจิกายน 2566....        ลักขณา คำปวน18 ธค. 66  [ view : 427 ]
  งบทดลอง ตุลาคม 2566        ลักขณา คำปวน15 พย. 66  [ view : 566 ]

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  แนวทางการรับรองเมนูชูสุขภาพ food4health....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :18 เมย. 67  [ view : 40 ]
  ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21....        นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง  :29 มีค. 67  [ view : 162 ]
  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน....        นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง  :29 พย. 66  [ view : 679 ]
  CPG แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :19 มีค. 67  [ view : 215 ]
  หลักเกณฑ์การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วั....        นางดรุณี อินต๊ะ  :01 กพ. 67  [ view : 727 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :18 มค. 67  [ view : 567 ]
  คู่มือการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้ และปัจจ....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มค. 67  [ view : 1109 ]
  คู่มือการบันทึกข้อมูลโภชนาการและการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย....        นางดรุณี อินต๊ะ  :26 ธค. 66  [ view : 972 ]
  ใบสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :27 สค. 66  [ view : 1589 ]
  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริ....        นางคณิตา กาวงศ์  :10 สค. 66  [ view : 1190 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาระบบ IMC 22_3_67....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :05 เมย. 67  [ view : 110 ]
  ไฟล์รายงานข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :25 มีค. 67  [ view : 151 ]
  ไฟล์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :10 มค. 67  [ view : 515 ]
  การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567....        นางสุทิชา นากสุก  :04 มค. 67  [ view : 614 ]
  คู่มือการรายงาน PMQA ปี 2567....        นางสุทิชา นากสุก  :04 มค. 67  [ view : 534 ]
  ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2567....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :09 พย. 66  [ view : 1025 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :07 พย. 66  [ view : 684 ]
  คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเครา....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 ตค. 66  [ view : 853 ]
  ไฟล์รายงานข้อมูล IMC ปีงบประมาณ 2566....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :15 กย. 66  [ view : 1036 ]
  การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานเด่นและนวัต....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :09 สค. 66  [ view : 2559 ]
  ประกาศวิสัยทัศน์ "IGNITE THAILAND : จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :05 เมย. 67  [ view : 101 ]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่พัฒนาประชาธ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :14 มีค. 67  [ view : 193 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :23 กพ. 67  [ view : 270 ]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เศ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :19 มค. 67  [ view : 458 ]
  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 66  [ view : 734 ]
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กย. 66  [ view : 967 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่สนใ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :21 กย. 66  [ view : 1089 ]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Auqust Series 2023 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 กค. 66  [ view : 1081 ]
  เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กพ. 66  [ view : 3454 ]
  แนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์....        ผู้ดูแลระบบ  :05 มค. 66  [ view : 2550 ]
  การประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพแ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :07 เมย. 67  [ view : 144 ]
  อบรมการสอบสวนกรณีฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตาย (Suicide invest....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :05 เมย. 67  [ view : 127 ]
  การประชุมคณะทำงานระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :19 มีค. 67  [ view : 268 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพเรื่องระบบสุขภาวะจิต....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :17 มีค. 67  [ view : 194 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิต....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :18 มค. 67  [ view : 560 ]
  การขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรอง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :06 พย. 66  [ view : 847 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูง....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 มค. 67  [ view : 743 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิต....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :09 พย. 66  [ view : 966 ]
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่แล....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :02 พย. 66  [ view : 897 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้ว....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :16 ตค. 66  [ view : 906 ]
  การสั่งซื้อเสื้อ "เพิ่อเชียงใหม่ที่เรารัก"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :18 เมย. 67  [ view : 28 ]
  การจัดทำข้อสงวนไม่รับอำนาจของศายุติธรรมระหว่างประเทศ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 เมย. 67  [ view : 87 ]
  การพิจารณาทบทวนความจำเป็น เหมาะสมของประกาศและคำสั่งคณะรักษาค....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 เมย. 67  [ view : 87 ]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ของกร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 เมย. 67  [ view : 87 ]
  ขอรับตัดโอนบริจาครถจักรยนต์เก่า....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :03 เมย. 67  [ view : 137 ]
  ขอรับการสนับสนุนการสั่งพวงหรีดและการ์ดของชำร่วย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :03 เมย. 67  [ view : 120 ]
  การตกแต่งสถานที่ ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติ และการใช้ตราสั....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 เมย. 67  [ view : 119 ]
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 เมย. 67  [ view : 112 ]
  การพิจารณาทบทวนความทรงจำเป็น เหมาะสมของประกาศและคำสั่งคณะรัก....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 เมย. 67  [ view : 115 ]
  การใช้ถ้อยคำและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความแตกต่างทางอัตลักษ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :22 มีค. 67  [ view : 180 ]
  ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารงานสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ (Biz ....        นางสลิลลา มูลแก้ว  :16 มค. 67  [ view : 441 ]
  วิธีการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ Biz Portal....        นางสลิลลา มูลแก้ว  :16 มค. 67  [ view : 397 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและทดสอบ....        นายพิรุณ อินตา  :04 มค. 67  [ view : 535 ]
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน....        นายพิรุณ อินตา  :06 ธค. 66  [ view : 823 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและทดสอบ....        นายพิรุณ อินตา  :04 ธค. 66  [ view : 657 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 66  [ view : 1377 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 กย. 66  [ view : 1515 ]
  ผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 สค. 66  [ view : 2886 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 66  [ view : 1710 ]
  การสืบราคายาปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :11 กค. 66  [ view : 2432 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :07 มีค. 67  [ view : 300 ]
  ข้อมูลแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :10 เมย. 67  [ view : 93 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :29 มีค. 67  [ view : 288 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :13 มีค. 67  [ view : 271 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :28 กพ. 67  [ view : 518 ]
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ แล....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :24 กพ. 67  [ view : 460 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :15 กพ. 67  [ view : 403 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :19 มค. 67  [ view : 663 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :16 มค. 67  [ view : 538 ]
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) 2567....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :17 มค. 67  [ view : 481 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0367และ C....        งานประกันสุขภาพ  :17 เมย. 67  [ view : 50 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมีนาคม 2567....        งานประกันสุขภาพ  :11 เมย. 67  [ view : 92 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน มีค67....        งานประกันสุขภาพ  :05 เมย. 67  [ view : 115 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :01 เมย. 67  [ view : 109 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนก.พ. 67....        งานประกันสุขภาพ  :26 มีค. 67  [ view : 138 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 1-3/2567 เดือน ตค66....        งานประกันสุขภาพ  :22 มีค. 67  [ view : 173 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกุมภาพัน....        งานประกันสุขภาพ  :08 มีค. 67  [ view : 218 ]
  ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_....        งานประกันสุขภาพ  :14 มีค. 67  [ view : 182 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 13/2566 เก็บตก66....        งานประกันสุขภาพ  :13 มีค. 67  [ view : 191 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกุมภาพันธ์ 2567....        งานประกันสุขภาพ  :12 มีค. 67  [ view : 195 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงาน ระดับชำนาญการ....        -ทรัพยากร -  :20 มีค. 67  [ view : 799 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล ระดับช....        -ทรัพยากร -  :15 มีค. 67  [ view : 654 ]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจร....        -ทรัพยากร -  :13 มีค. 67  [ view : 225 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)....        -ทรัพยากร -  :16 กพ. 67  [ view : 1267 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล 3 ราย....        -ทรัพยากร -  :06 กพ. 67  [ view : 1009 ]
  ประเมินบุคคลและผลงานผู้ที่จะเกษียณอายุ....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 67  [ view : 645 ]
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล....        -ทรัพยากร -  :08 ธค. 66  [ view : 1319 ]
  แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)....        -ทรัพยากร -  :13 ธค. 66  [ view : 861 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)....        -ทรัพยากร -  :07 ธค. 66  [ view : 1251 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 2646 ]
  ประชุมชี้เเจงระบบการจัดบริการ HIV Self Test Free....        นางสาวภัสสรา ซาลิซส์  :25 กค. 66  [ view : 1232 ]
  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 2785 ]
  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 2891 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 2728 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 2623 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2696 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2531 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2589 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2535 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2684 ]
  ประกาศรับสมัครจ้างเหมาเจ้าหน้าที่นิติกร....        กลุ่มกฎหมาย  :05 เมย. 67  [ view : 169 ]
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ....        กลุ่มกฎหมาย  :28 มิย. 66  [ view : 1176 ]
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด 2....        กลุ่มกฎหมาย  :20 กพ. 66  [ view : 2706 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 66  [ view : 2687 ]
  แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรว....        กลุ่มกฎหมาย  :26 มค. 66  [ view : 2570 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช....        กลุ่มกฎหมาย  :06 มค. 66  [ view : 2625 ]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดการแจ้งเบาะแสการทุจริตข....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 2538 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิ....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 2761 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 2743 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 2673 ]
  เอกสารประกอบ กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2567....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 2937 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 สค. 66  [ view : 1541 ]
  ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและการรายงานตัวนักเรียนผู้ช่วย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 สค. 66  [ view : 1228 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ช่วยทันตแพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 สค. 66  [ view : 1991 ]
  ประชุมวางแผนการจัดระบบการให้บริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กพ. 66  [ view : 2809 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 2731 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 2746 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 2541 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 2607 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 2595 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 2961 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 2785 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 2602 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 2614 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 2565 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 2619 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 2589 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 2549 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 2661 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 2876 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 2783 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 2603 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 2601 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 2641 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 2596 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 2568 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 2550 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2584 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2525 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2520 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 2741 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 2521 ]
  สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 1569 ]
  สสจ.เชียงใหม่ อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" พระสำคัญประจำจังหวัดเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 1846 ]
  ชายวัย 62 ปี ถูกต้นไม้ล้มทับขา กระดูกหักทิ่มทะลุ มีแผลเปิดขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :16 กพ. 66  [ view : 2809 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 2646 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 2538 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 2638 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 2522 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 2481 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 2637 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 2573 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 2643 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 2586 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        admin เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย สสจ.เชียงใหม่  :30 มีค. 64  [ view : 2646 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 2614 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 2753 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 2498 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2677 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2616 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 2602 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2601 ]