:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  หมอพร้อม Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
    หนังสือประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
 ถ่ายทำผลงานความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบ  
  วันที่ 1 มีนาคม 2567 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ถ่ายทำผลงานความสำเร็
      ณ วันที่ : 02 มีค. 67   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 29
 
 สัมภาษณ์ผลงานความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบ  
  วันที่ 1 มีนาคม 2567 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายแพทย์จตุ
      ณ วันที่ : 02 มีค. 67   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 24
 
 ถ่ายทำผลงานความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบ  
  วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ถ่ายทำผลงานความ
      ณ วันที่ : 01 มีค. 67   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 48

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ 39 ตำแหน่ง....        ทรัพยากรบุคคล29 กพ. 67  [ view : 756 ]
  ประกาศรับสมัครเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแ....        ทรัพยากรบุคคล23 กพ. 67  [ view : 523 ]
  ประกาศรับสมัครเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแ....        ทรัพยากรบุคคล23 กพ. 67  [ view : 398 ]
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้า....        ทรัพยากรบุคคล23 กพ. 67  [ view : 293 ]
  ประกาศรายชื่อ 3 สายงาน (แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร....        ทรัพยากรบุคคล15 กพ. 67  [ view : 845 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และม....        ทรัพยากรบุคคล13 กพ. 67  [ view : 741 ]

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  ประชาสัมพันธ์การสั่งเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดั....        บริหารทั่วไป : 01 มีค. 67  [ view : 100 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_....        ประกันสุขภาพ : 09 กพ. 67  [ view : 234 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกร....        ยุทธศาสตร์ : 28 กพ. 67  [ view : 111 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เด....        ประกันสุขภาพ : 28 กพ. 67  [ view : 47 ]
  ขอปรับเปลี่ยนการรับเอกสารรายงานในรูปแบบเล่มเอ....        บริหารทั่วไป : 28 กพ. 67  [ view : 84 ]
  ขอการสนับสนุนการจัดงาน Health & innovation As....        บริหารทั่วไป : 28 กพ. 67  [ view : 53 ]

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและก....        สสอ.หางดง29 ธค. 66  [ view : 268 ]
  MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น....        สสอ.หางดง29 ธค. 66  [ view : 284 ]
  MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรื....        สสอ.หางดง29 ธค. 66  [ view : 279 ]
  MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ....        สสอ.หางดง19 ธค. 66  [ view : 329 ]
  MOIT 1 หน่วยงานมีการวางระบบโดยการกำหนดมาตรการกา....        สสอ.หางดง14 ธค. 66  [ view : 313 ]
  MOIT 12 หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบ....        สสอ.หางดง07 ธค. 66  [ view : 389 ]

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ04 มีค. 67  [ view : 7 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ27 กพ. 67  [ view : 51 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้ง....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ22 พย. 66  [ view : 498 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเครือข่ายค....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 พย. 66  [ view : 552 ]
  (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบเคร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ30 ตค. 66  [ view : 594 ]
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ06 ตค. 66  [ view : 820 ]

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 2,484 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 2,257 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 2,201 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 2,159 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 2,265 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 2,237 ]

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 2,557 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 2,281 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 2,327 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 2,283 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 2,204 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 2,251 ]

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง มกราคม 2567        ลักขณา คำปวน14 กพ. 67  [ view : 107 ]
  งบทดลอง ธันวาคม 2566....        ลักขณา คำปวน12 มค. 67  [ view : 231 ]
  งบทดลอง พฤศจิกายน 2566....        ลักขณา คำปวน18 ธค. 66  [ view : 290 ]
  งบทดลอง ตุลาคม 2566        ลักขณา คำปวน15 พย. 66  [ view : 414 ]
  งบทดลอง กันยายน 2566....        ลักขณา คำปวน12 ตค. 66  [ view : 615 ]
  งบทดลอง สิงหาคม 2566....        ลักขณา คำปวน13 กย. 66  [ view : 624 ]

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  หลักเกณฑ์การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วั....        นางดรุณี อินต๊ะ  :01 กพ. 67  [ view : 439 ]
  แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :18 มค. 67  [ view : 377 ]
  คู่มือการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้ และปัจจ....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มค. 67  [ view : 715 ]
  คู่มือการบันทึกข้อมูลโภชนาการและการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย....        นางดรุณี อินต๊ะ  :26 ธค. 66  [ view : 744 ]
  ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน....        นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง  :29 พย. 66  [ view : 485 ]
  ใบสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :27 สค. 66  [ view : 1395 ]
  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริ....        นางคณิตา กาวงศ์  :10 สค. 66  [ view : 1012 ]
  เอกสารการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 กค. 66  [ view : 1163 ]
  โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ใหม่)....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 มิย. 66  [ view : 1157 ]
  พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไ....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :09 พค. 66  [ view : 1402 ]
  ไฟล์รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2567 ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :10 มค. 67  [ view : 332 ]
  การพัฒนาสถานบริการตามนโยบาย EMS จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2567....        นางสุทิชา นากสุก  :04 มค. 67  [ view : 387 ]
  คู่มือการรายงาน PMQA ปี 2567....        นางสุทิชา นากสุก  :04 มค. 67  [ view : 329 ]
  ไฟล์เก็บข้อมูลตัวชี้วัด IMC ปีงบประมาณ 2567....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :09 พย. 66  [ view : 721 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบการบริบาลฟื้นสภาพผู้ป่วยระ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :07 พย. 66  [ view : 514 ]
  คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเครา....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :09 ตค. 66  [ view : 690 ]
  ไฟล์รายงานข้อมูล IMC ปีงบประมาณ 2566....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :15 กย. 66  [ view : 861 ]
  การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานเด่นและนวัต....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :09 สค. 66  [ view : 2301 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมร....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :18 กค. 66  [ view : 1029 ]
  การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชาน....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :01 มิย. 66  [ view : 1207 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรง....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :23 กพ. 67  [ view : 90 ]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การประยุกต์ใช้เศ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :19 มค. 67  [ view : 278 ]
  ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :31 ตค. 66  [ view : 568 ]
  ประชาสัมพันธ์รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กย. 66  [ view : 794 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่สนใ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :21 กย. 66  [ view : 920 ]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Auqust Series 2023 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 กค. 66  [ view : 926 ]
  เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กพ. 66  [ view : 3244 ]
  แนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์....        ผู้ดูแลระบบ  :05 มค. 66  [ view : 2380 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 2434 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 2353 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิต....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :18 มค. 67  [ view : 341 ]
  การขึ้นทะเบียนศูนย์คัดกรอง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :06 พย. 66  [ view : 664 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการคัดกรองและการสนทนาเพื่อสร้างแรงจูง....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :10 มค. 67  [ view : 383 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(service plan)สาขาสุขภาพจิต....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :09 พย. 66  [ view : 747 ]
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่แล....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :02 พย. 66  [ view : 678 ]
  การประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้ว....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :16 ตค. 66  [ view : 738 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :28 กย. 66  [ view : 779 ]
  การประชุมวิชาการการยกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :19 กย. 66  [ view : 890 ]
  การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่อ....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :29 สค. 66  [ view : 952 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :23 สค. 66  [ view : 936 ]
  ประชาสัมพันธ์การสั่งเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :01 มีค. 67  [ view : 100 ]
  ขอปรับเปลี่ยนการรับเอกสารรายงานในรูปแบบเล่มเอกสารในรูปแบบไฟล....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 กพ. 67  [ view : 84 ]
  ขอการสนับสนุนการจัดงาน Health & innovation Asia 2024....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 กพ. 67  [ view : 53 ]
  ขอเชิญพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 กพ. 67  [ view : 78 ]
  กองกฏหมาย เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกฏหมาย จากเว็บไซต์เดิม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :12 กพ. 67  [ view : 140 ]
  ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 กพ. 67  [ view : 189 ]
  กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายปัญญา สอนคม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศสาตร....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :07 กพ. 67  [ view : 182 ]
  กรมสนับสนุนขอแจ้งแนวทางการใช้ห้องประชุม....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กพ. 67  [ view : 188 ]
  สสอ.ฮอดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :05 กพ. 67  [ view : 178 ]
  โคงการแว่นตาพอเพียง        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :31 มค. 67  [ view : 222 ]
  ประชาสัมพันธ์การยื่นเอกสารงานสถานพยาบาลผ่านระบบออนไลน์ (Biz ....        นางสลิลลา มูลแก้ว  :16 มค. 67  [ view : 250 ]
  วิธีการชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ Biz Portal....        นางสลิลลา มูลแก้ว  :16 มค. 67  [ view : 225 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและทดสอบ....        นายพิรุณ อินตา  :04 มค. 67  [ view : 369 ]
  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้าน....        นายพิรุณ อินตา  :06 ธค. 66  [ view : 558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและทดสอบ....        นายพิรุณ อินตา  :04 ธค. 66  [ view : 496 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 66  [ view : 1154 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 กย. 66  [ view : 1210 ]
  ผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 สค. 66  [ view : 2553 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 66  [ view : 1461 ]
  การสืบราคายาปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :11 กค. 66  [ view : 2255 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :28 กพ. 67  [ view : 111 ]
  คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ แล....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :24 กพ. 67  [ view : 197 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :15 กพ. 67  [ view : 212 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :19 มค. 67  [ view : 463 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :16 มค. 67  [ view : 360 ]
  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) 2567....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :17 มค. 67  [ view : 308 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :17 มค. 67  [ view : 460 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :25 ธค. 66  [ view : 441 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick....        นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  :20 ธค. 66  [ view : 534 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์  :06 ธค. 66  [ view : 616 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0167และ C....        งานประกันสุขภาพ  :09 กพ. 67  [ view : 234 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนม.ค. 67....        งานประกันสุขภาพ  :28 กพ. 67  [ view : 47 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :14 กพ. 67  [ view : 310 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม25....        งานประกันสุขภาพ  :14 กพ. 67  [ view : 104 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมกราคม 2567....        งานประกันสุขภาพ  :09 กพ. 67  [ view : 155 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน มค67....        งานประกันสุขภาพ  :08 กพ. 67  [ view : 157 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :31 มค. 67  [ view : 203 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม2....        งานประกันสุขภาพ  :11 มค. 67  [ view : 308 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนธ.ค. 66....        งานประกันสุขภาพ  :29 มค. 67  [ view : 236 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือน เมย.66-กย.66 (เฉพ....        งานประกันสุขภาพ  :12 มค. 67  [ view : 284 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)....        -ทรัพยากร -  :16 กพ. 67  [ view : 807 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล 3 ราย....        -ทรัพยากร -  :06 กพ. 67  [ view : 722 ]
  ประเมินบุคคลและผลงานผู้ที่จะเกษียณอายุ....        -ทรัพยากร -  :30 มค. 67  [ view : 432 ]
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล....        -ทรัพยากร -  :08 ธค. 66  [ view : 1090 ]
  แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์ (เพิ่มเติม)....        -ทรัพยากร -  :13 ธค. 66  [ view : 656 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)....        -ทรัพยากร -  :07 ธค. 66  [ view : 1016 ]
  เอกสารประกอบการลาศึกษา....        -ทรัพยากร -  :25 พย. 62  [ view : 2354 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ....        -ทรัพยากร -  :15 พย. 66  [ view : 508 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุ....        -ทรัพยากร -  :15 พย. 66  [ view : 463 ]
  แนวทางการส่งประเมินผลงานตำแหน่งประเภทวิชาการ....        -ทรัพยากร -  :10 พย. 66  [ view : 922 ]
  ประชุมชี้เเจงระบบการจัดบริการ HIV Self Test Free....        นางสาวภัสสรา ซาลิซส์  :25 กค. 66  [ view : 1050 ]
  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 2615 ]
  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 2716 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 2555 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 2437 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2534 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2364 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2432 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2364 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 2514 ]
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ....        กลุ่มกฎหมาย  :28 มิย. 66  [ view : 1019 ]
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด 2....        กลุ่มกฎหมาย  :20 กพ. 66  [ view : 2529 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 66  [ view : 2521 ]
  แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรว....        กลุ่มกฎหมาย  :26 มค. 66  [ view : 2407 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช....        กลุ่มกฎหมาย  :06 มค. 66  [ view : 2461 ]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดการแจ้งเบาะแสการทุจริตข....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 2377 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิ....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 2597 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 2513 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 2499 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 2502 ]
  เอกสารประกอบ กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2567....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 2742 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 สค. 66  [ view : 1365 ]
  ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและการรายงานตัวนักเรียนผู้ช่วย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 สค. 66  [ view : 1058 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ช่วยทันตแพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 สค. 66  [ view : 1767 ]
  ประชุมวางแผนการจัดระบบการให้บริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กพ. 66  [ view : 2641 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 2579 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 2486 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 2377 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 2437 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 2438 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 2793 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 2515 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 2383 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 2455 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 2398 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 2456 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 2427 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 2387 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 2487 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 2696 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 2498 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 2432 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 2435 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 2472 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 2429 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 2401 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 2382 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2419 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2364 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 2357 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 2561 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 2365 ]
  สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 1400 ]
  สสจ.เชียงใหม่ อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" พระสำคัญประจำจังหวัดเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 1665 ]
  ชายวัย 62 ปี ถูกต้นไม้ล้มทับขา กระดูกหักทิ่มทะลุ มีแผลเปิดขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :16 กพ. 66  [ view : 2628 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 2480 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 2376 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 2471 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 2356 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 2325 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 2382 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 2406 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 2476 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 2426 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 2483 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 2451 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 2593 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 2330 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2513 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2453 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 2439 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 2427 ]