งานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน

1 2 Next
 1. รายละเอียดเอกสารสำหรับยื่นประกอบการขอรับรอง รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน          view : 234
      ณ วันที่ : 22 กพ. 67   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 2. รวมแบบฟอร์มยื่นคำขอต่ออายุประกาศนียบัตรปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทปฏิบัติการแพทย์         view : 38
      ณ วันที่ : 16 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 67   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 3. แจ้งประชาสัมพันธ์การคัดเลือก “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567         view : 165
      ณ วันที่ : 20 กพ. 67   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 4. แบบฟอร์มขอเข้าร่วมใช้งานระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 70
      ณ วันที่ : 16 กพ. 67   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 5. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ (รอบสอง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗          view : 26
      ณ วันที่ : 15 กพ. 67   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 6. สรุปรายละเอียดผู้เอาประกันการประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ปีงบประมาณ 2567         view : 291
      ณ วันที่ : 29 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 กพ. 67   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 7. การทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดเชียงใหม่         view : 477
      ณ วันที่ : 12 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 มค. 67   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 8. เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่         view : 415
      ณ วันที่ : 11 มค. 67   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 9. ประชุมเปิด EOC ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567         view : 344
      ณ วันที่ : 22 ธค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 ธค. 66   โดย : งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 10. เอกสารแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินค่าปฏิบัติการ ด้วยระบบจ่ายตรงให้กับหน่วยปฏิบัติการ          view : 1,433
      ณ วันที่ : 05 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 11. อบรมเปลี่ยนผ่าน EMR ตาม มคฉ.1 (รุ่น 3 และ 4 ปี 2566)         view : 138
      ณ วันที่ : 21 พย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 12. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ ประจำเดือนเมษายน รอบแรก - พฤษภาคม รอบแรก, พฤษภาคม รอบสอง - มิถุนายน รอบสอง, กรกฎาคม รอบแรก – รอบสอง, สิงหาคม รอบแรก, สิงหาคม รอบสอง และกันยายน รอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 530
      ณ วันที่ : 01 พย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านตาม มคฉ. 1 ระดับ EMR          view : 1,028
      ณ วันที่ : 08 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 14. อบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการ ตามข้อบังคับเดิมสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการตามข้อบังคับใหม่ ระดับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)          view : 2,307
      ณ วันที่ : 07 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 09 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 15. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ ประจำเดือนเมษายน (รอบแรก) - พฤษภาคม (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 566
      ณ วันที่ : 14 กค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 สค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 16. ขอแจ้งรายงานสถานการณ์และความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเบิกจ่ายค่าชดเชยการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 405
      ณ วันที่ : 07 กค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 17. หนังสือเชิญ(เขียน SAR) ประชุมวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมการขออนุมัติเป็นหน่วยปฏิบัติการแพทย์ ระหว่างวันที่ื 27-30 มิถุนายน 2566         view : 1,700
      ณ วันที่ : 14 มิย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 มิย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 18. การยื่นขออนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่         view : 895
      ณ วันที่ : 02 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 19. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2566         view : 447
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 20. ประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566         view : 259
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 21. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 31 มีนาคม 2566         view : 332
      ณ วันที่ : 31 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 22. แจ้งเตรียมความพร้อมในการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 347
      ณ วันที่ : 29 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 23. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนพฤศจิกายนรอบแรกและพฤศจิกายนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 312
      ณ วันที่ : 29 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 24. ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการขอเทียบเท่าเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับใหม่ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร         view : 1,518
      ณ วันที่ : 15 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 25. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนตุลาคมรอบแรก และตุลาคมรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 1,400
      ณ วันที่ : 13 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 26. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนสิงหาคมรอบสอง กันยายนรอบแรก และกันยายนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2565         view : 1,368
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กพ. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 27. ใบประกาศผู้ผ่านการอบรมฟื้นฟู EMR และ EMT          view : 1,424
      ณ วันที่ : 27 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 28. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนกรกฎาคมรอบสอง และ สิงหาคมรอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2565         view : 1,359
      ณ วันที่ : 14 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 29. การรายงานเหตุการณ์สาคัญและฉุกเฉินที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงทราบทันที (Director Critical Information Requirement: DCIRs)         view : 1,439
      ณ วันที่ : 03 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 30. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมฟื้นฟู EMR และ EMT          view : 1,396
      ณ วันที่ : 07 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]