แบบฟอร์มงานพัสดุ

 1. แบบฟอร์ใบยืมพัสดุ         view : 59
      ณ วันที่ : 14 กพ. 67   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. แนวทางการจัดทำTORตามระเบียบฯข้อ21(งานจัดจ้าง)         view : 579
      ณ วันที่ : 11 ตค. 66   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. แนวทางการจัดทำTORตามระเบียบฯข้อ21(งานจัดซื้อ)         view : 306
      ณ วันที่ : 11 ตค. 66   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. แนวทางการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง         view : 1,345
      ณ วันที่ : 11 ตค. 66   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]