ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .115 Next
 1. ประชาสัมพันธ์การสั่งเสื้อยืดโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์         view : 101
      ณ วันที่ : 01 มีค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0167และ Claim_ER0167         view : 234
      ณ วันที่ : 09 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567         view : 112
      ณ วันที่ : 28 กพ. 67   โดย : นางสาววันทนา ตานะเศรษฐ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนม.ค. 67         view : 47
      ณ วันที่ : 28 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ขอปรับเปลี่ยนการรับเอกสารรายงานในรูปแบบเล่มเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์         view : 84
      ณ วันที่ : 28 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอการสนับสนุนการจัดงาน Health & innovation Asia 2024         view : 53
      ณ วันที่ : 28 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 317/2567 เรื่อง กำหนดเขตสุขภาพ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขฯ         view : 197
      ณ วันที่ : 24 กพ. 67   โดย : นางสาวพัสสนันท์ ปันใจดี  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ฯ         view : 90
      ณ วันที่ : 23 กพ. 67   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 9. ขอเชิญพิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา         view : 78
      ณ วันที่ : 23 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (25 ราย)         view : 807
      ณ วันที่ : 16 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กพ. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 11.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 22 มกราคม 2567          view : 212
      ณ วันที่ : 15 กพ. 67   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 310
      ณ วันที่ : 14 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม2567         view : 104
      ณ วันที่ : 14 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล 3 ราย         view : 722
      ณ วันที่ : 06 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 กพ. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 15. กองกฏหมาย เปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ของกฏหมาย จากเว็บไซต์เดิม         view : 141
      ณ วันที่ : 12 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมกราคม 2567         view : 155
      ณ วันที่ : 09 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน มค67         view : 158
      ณ วันที่ : 08 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานบริการสุขภาพ         view : 189
      ณ วันที่ : 07 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ นายปัญญา สอนคม อดีตอธิบดีกรมวิทยาศสาตร์การแพทย์         view : 182
      ณ วันที่ : 07 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. เอกสารประกอบ กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2567         view : 2,742
      ณ วันที่ : 21 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 กพ. 67   โดย : นางวันเพ็ญ คำวัง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข]
 21. กรมสนับสนุนขอแจ้งแนวทางการใช้ห้องประชุม         view : 188
      ณ วันที่ : 05 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. สสอ.ฮอดแจ้งหมายเลขโทรศัพท์         view : 178
      ณ วันที่ : 05 กพ. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. หลักเกณฑ์การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วัน         view : 440
      ณ วันที่ : 01 กพ. 67   โดย : นางดรุณี อินต๊ะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. โคงการแว่นตาพอเพียง         view : 222
      ณ วันที่ : 31 มค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ         view : 221
      ณ วันที่ : 31 มค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 203
      ณ วันที่ : 31 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. ประเมินบุคคลและผลงานผู้ที่จะเกษียณอายุ         view : 432
      ณ วันที่ : 30 มค. 67   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 28. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 308
      ณ วันที่ : 11 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนธ.ค. 66         view : 236
      ณ วันที่ : 29 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี (เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี         view : 295
      ณ วันที่ : 25 มค. 67   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]