ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .104 Next
 1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดเชียงใหม่”          view : 95
      ณ วันที่ : 29 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 มิย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 2. ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่"          view : 13
      ณ วันที่ : 02 มิย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566         view : 51
      ณ วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4-2566         view : 464
      ณ วันที่ : 03 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเชียงใหม่         view : 38
      ณ วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 6. ซ้อมแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางจิตเวช เขตสุขภาพที่ 1         view : 29
      ณ วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 7. การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่         view : 74
      ณ วันที่ : 31 พค. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 8. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 21
      ณ วันที่ : 31 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 258
      ณ วันที่ : 18 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 พค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. การประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง ครั้งที่ 2         view : 68
      ณ วันที่ : 26 พค. 66   โดย : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 11. template claim_er         view : 100
      ณ วันที่ : 24 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money program ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566         view : 1,343
      ณ วันที่ : 14 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 พค. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 13. ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิติสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม"         view : 55
      ณ วันที่ : 24 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ."โครงการสินเชื้อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี ๒๕๖๖"         view : 92
      ณ วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. การจัดฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด้จพระอริยวงศาคตญาต สมเด็จพระสังคราช         view : 48
      ณ วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ การแข่งขันชกมวยไทยการกุศล          view : 78
      ณ วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการสาธารณสุขระบบทางไกล (Telehealth)         view : 1,461
      ณ วันที่ : 27 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]
 18. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนเม.ย. 66         view : 60
      ณ วันที่ : 22 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0466และ Claim_ER0466         view : 109
      ณ วันที่ : 22 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนเม.ย. 66         view : 62
      ณ วันที่ : 22 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชการกุศลบำรุงสภากาชาดไทย         view : 81
      ณ วันที่ : 19 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน เมย66         view : 92
      ณ วันที่ : 18 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน2566 รอบที่ 1,2         view : 95
      ณ วันที่ : 10 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่3/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566         view : 173
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ         view : 67
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 64
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. การประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง ครั้งที่ 1         view : 108
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]
 28. เอกสารรายงานการดำเนินงาน IMC และ ไตรมาส 1-3         view : 135
      ณ วันที่ : 15 พค. 66   โดย : นางทิพมาศ ไชยชนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]
 29. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 /2566 เขตสุขภาที่ 1          view : 296
      ณ วันที่ : 20 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ (แบบรายงาน ตก.3) รอบที่ 1 /2566 (จังหวัดเชียงใหม่)          view : 385
      ณ วันที่ : 23 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]