ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 Next
 1. พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เขตตรวจราชการที่ 15         view : 142
      ณ วันที่ : 09 พค. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. VDO การตรวจพัฒนาการตามช่วงวัย         view : 1,376
      ณ วันที่ : 03 มีค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2566         view : 1,333
      ณ วันที่ : 19 กพ. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565         view : 1,335
      ณ วันที่ : 30 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กพ. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก         view : 1,477
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก         view : 1,343
      ณ วันที่ : 09 มค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน         view : 1,539
      ณ วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,347
      ณ วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565         view : 1,419
      ณ วันที่ : 02 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565         view : 1,387
      ณ วันที่ : 10 พค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565          view : 1,317
      ณ วันที่ : 01 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ         view : 1,215
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรและการจัดบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก         view : 1,182
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. โครงการเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ         view : 1,179
      ณ วันที่ : 12 มีค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดทดสอบ I-Kit         view : 1,209
      ณ วันที่ : 28 ธค. 64   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน(H4U+)         view : 1,181
      ณ วันที่ : 09 ธค. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,167
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. แบบฟอร์มการลงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในจ.เชียงใหม่         view : 1,156
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานประกอบการ/โรงงาน          view : 1,166
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. ไฟล์ประชุมZOOMชี้แจงการดำเนินงานผู้สูงอายุปี2565โดยศอ.1เชียงใหม่วันที่10กย64         view : 1,170
      ณ วันที่ : 13 กย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. ขอประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564          view : 1,168
      ณ วันที่ : 10 กย. 64   โดย : นางสาวธัญพัชร เตชะอุ่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. เอกสารการติดตามการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์         view : 1,155
      ณ วันที่ : 26 สค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. ไฟล์ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ผ่านระบบZoom Meeting "เคล็ดลับสุขภาพดี ด้วย 8พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับผู้สูงอายุ"         view : 1,169
      ณ วันที่ : 17 สค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. แบบบันทึกข้อมูลสตรีตั้งครรภ์ฉีดวัคซีนโควิด-19         view : 1,163
      ณ วันที่ : 21 กค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 25. เอกสารประกอบการนิเทศวัยเรียน64         view : 1,172
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. ประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น          view : 1,155
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. การดำเนินงานวัยเรียน64         view : 1,175
      ณ วันที่ : 11 กค. 64   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. รายงานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2560-2563         view : 1,176
      ณ วันที่ : 08 กค. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 29. งานพระอสว.(พระคิลานุปัฎฐาก)จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,172
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 กค. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. เกณฑ์ประเมินงานผู้สูงอายุคุณภาพปี2564         view : 1,246
      ณ วันที่ : 30 มิย. 64   โดย : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]