ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .34 Next
 1. ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่"          view : 13
      ณ วันที่ : 02 มิย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 21
      ณ วันที่ : 31 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิติสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม"         view : 54
      ณ วันที่ : 24 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ."โครงการสินเชื้อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี ๒๕๖๖"         view : 92
      ณ วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. การจัดฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด้จพระอริยวงศาคตญาต สมเด็จพระสังคราช         view : 48
      ณ วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ การแข่งขันชกมวยไทยการกุศล          view : 78
      ณ วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชการกุศลบำรุงสภากาชาดไทย         view : 80
      ณ วันที่ : 19 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ         view : 67
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 64
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์บริจาคโลหิตเนื่องในวันพระราชสมภพ         view : 97
      ณ วันที่ : 10 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. แจ้งแนวทางปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎร         view : 108
      ณ วันที่ : 09 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอความา่วมมือประชาสัพันธ์การเพิ่มเพื่อน         view : 104
      ณ วันที่ : 09 พค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรทร         view : 162
      ณ วันที่ : 28 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาเยาวชนทั่วประเทศ เนื่องในงาน "๔๐ปีทวีสุข         view : 147
      ณ วันที่ : 28 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ"สวัสดิการประกันภัย รถยนต์ บ้านพักอาศัย ทรัพย์สิน          view : 192
      ณ วันที่ : 27 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. แนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖         view : 146
      ณ วันที่ : 26 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. สำนักงานเทศบาลตำบลสันโป่งประกาศช่องทางอิเล็กทรนิกส์สำหรับติดต่อราชการ         view : 138
      ณ วันที่ : 26 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ         view : 157
      ณ วันที่ : 26 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ดแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์         view : 118
      ณ วันที่ : 26 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. การประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทศบาลป่าไผ่         view : 187
      ณ วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ขอความอนุเคราะห์ช่วยเลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ กรณีเพลิงไหม้บ้าน         view : 165
      ณ วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เป็นการทั่วไป         view : 189
      ณ วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ประกาศช่องทางอิเล็กทรนิกส์สำหรับติดต่อราชการของเทสบาลตำบลบ้านหลวง         view : 149
      ณ วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร         view : 157
      ณ วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ประสบอัคคีภัย         view : 200
      ณ วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. ศูนย์วิจัยเกษตรวิศกรรมเชียงใหม่แจ้งช่องทางอิเลฺ็กทรอนิกส์         view : 164
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่แจ้งช่องทางอิเล็กทรนิกส์         view : 155
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. สำนักงบประมาณย้ายที่ทำการไหม่         view : 134
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเที่ยมพระราชทาน         view : 126
      ณ วันที่ : 07 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. การจัดตั้งสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐอิตาลี่ ร จังหวัดเชียงใหม่         view : 64
      ณ วันที่ : 07 เมย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]