ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานการเงิน]

 1. ขอให้เร่งดำเนินการชำระเงินสงเคราะห์ (สมาชิกสูงอายุ)         view : 1,368
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : นางสาวรินทร์ลภัส ฉัตรมูลรังษี [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน สิงหาคม 2564         view : 1,352
      ณ วันที่ : 07 ตค. 64   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. รายงานการโอนเงินระหว่างกัน เดือน พ.ค.2563ล่าสุด         view : 1,362
      ณ วันที่ : 05 มิย. 63   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]