ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [งานก่อสร้างและพัสดุ]

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น) ปีงบประมาณ 2567         view : 198
      ณ วันที่ : 23 สค. 66   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น)         view : 242
      ณ วันที่ : 07 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 08 สค. 66   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 3. ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น)         view : 223
      ณ วันที่ : 25 กค. 66   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]
 4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม         view : 1,291
      ณ วันที่ : 18 ตค. 62   โดย : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]