ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .22 Next
 1. template claim_er         view : 101
      ณ วันที่ : 24 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนเม.ย. 66         view : 60
      ณ วันที่ : 22 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0466และ Claim_ER0466         view : 109
      ณ วันที่ : 22 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนเม.ย. 66         view : 62
      ณ วันที่ : 22 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน เมย66         view : 92
      ณ วันที่ : 18 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน2566 รอบที่ 1,2         view : 95
      ณ วันที่ : 10 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนเมษายน 2566         view : 108
      ณ วันที่ : 10 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 86
      ณ วันที่ : 10 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 145
      ณ วันที่ : 08 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมี.ค. 66         view : 139
      ณ วันที่ : 01 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนมี.ค. 66         view : 164
      ณ วันที่ : 01 พค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 5/2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566         view : 158
      ณ วันที่ : 28 เมย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 4/2566 เดือนมกราคม 2566         view : 144
      ณ วันที่ : 28 เมย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 185
      ณ วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมีนาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 230
      ณ วันที่ : 03 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0366และ Claim_ER0366         view : 238
      ณ วันที่ : 18 เมย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมีนาคม 2566         view : 198
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 เมย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน กพ66-มีค66         view : 180
      ณ วันที่ : 11 เมย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0266และ Claim_ER0266         view : 1,420
      ณ วันที่ : 10 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 04 เมย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.พ. 66         view : 169
      ณ วันที่ : 17 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนก.พ. 66         view : 203
      ณ วันที่ : 17 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนกุมภาพันธ์2566 รอบที่ 1,2         view : 1,322
      ณ วันที่ : 07 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 3/2566 เดือนธันวาคม 2565         view : 1,302
      ณ วันที่ : 10 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนกุมภาพันธ์ 2566         view : 1,201
      ณ วันที่ : 08 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 1,174
      ณ วันที่ : 07 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 1,216
      ณ วันที่ : 07 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. หนังสือรับรองการส่งตัวผู้ป่วยของ รพ.นครพิงค์(ฉบับปรับปรุง22 กพ.66)         view : 1,217
      ณ วันที่ : 07 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ปีงบ 2566 เดือน ตค65-มค66         view : 1,186
      ณ วันที่ : 01 มีค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0166และ Claim_ER0166         view : 1,198
      ณ วันที่ : 23 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 28 กพ. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนม.ค. 66         view : 1,162
      ณ วันที่ : 27 กพ. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]