ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

1 2 3 4 5 . . .24 Next
 1. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0167และ Claim_ER0167         view : 234
      ณ วันที่ : 09 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 2. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนม.ค. 67         view : 47
      ณ วันที่ : 28 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 3. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 310
      ณ วันที่ : 14 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 4. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนมกราคม2567         view : 104
      ณ วันที่ : 14 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 5. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนมกราคม 2567         view : 155
      ณ วันที่ : 09 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 6. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน มค67         view : 158
      ณ วันที่ : 08 กพ. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 7. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 203
      ณ วันที่ : 31 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 8. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนธันวาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 308
      ณ วันที่ : 11 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 9. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนธ.ค. 66         view : 236
      ณ วันที่ : 29 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 10. ข้อมูลเรียกเก็บสถานะและสิทธิ (State) เดือน เมย.66-กย.66 (เฉพาะเวียงแหง)         view : 284
      ณ วันที่ : 12 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 11. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนธันวาคม 2566         view : 320
      ณ วันที่ : 11 มค. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 12. ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_PP_STATE         view : 212
      ณ วันที่ : 15 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน ธค66         view : 239
      ณ วันที่ : 11 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1266และ Claim_ER1266         view : 257
      ณ วันที่ : 11 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 15. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 12/2566 เดือน กย.66         view : 247
      ณ วันที่ : 05 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนพ.ย. 66         view : 252
      ณ วันที่ : 04 มค. 67   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 17. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน2566         view : 214
      ณ วันที่ : 21 ธค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 18. แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนพฤศจิกายน 2566         view : 237
      ณ วันที่ : 20 ธค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 19. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน พย66         view : 232
      ณ วันที่ : 13 ธค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 1166และ Claim_ER1166         view : 267
      ณ วันที่ : 08 ธค. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 66         view : 309
      ณ วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 22. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนต.ค. 66         view : 361
      ณ วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 23. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 374
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 24. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2566 กย66         view : 378
      ณ วันที่ : 17 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 11/2566 เดือน สค.66         view : 372
      ณ วันที่ : 17 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 26. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน สค66         view : 646
      ณ วันที่ : 07 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 27. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. 66         view : 315
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 28. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนก.ย. 66         view : 321
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 286
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 10-11/2566 กค66-สค66         view : 326
      ณ วันที่ : 09 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]