สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จะปิดเว็บไซต์สำนักงานสาธารณณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปรับปรุงระบบ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานในเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ตามช่วงเวลาดังกล่าวได้

และจะสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ เข้าสู่เว็บไซต์ สสจ.เชียงใหม่