การสัมมนาวิชาการ การใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลหะหนักออกจากร่างกาย ปีงบประมาณ 2561
      การสัมมนาวิชาการการใช้การแพทย์ผสมผสานในการกำจัดสารพิษจากโลหะหนักออกจากร่างกาย ปีงบประมาณ 2561 ตามรายละเอียดแนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        โลหะหนัก  [0]
 
วันที่ : 11 มกราคม 2561 เวลา 13:24 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]