พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
      พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
 
วันที่ : 14 มีนาคม 2561 เวลา 13:20 น.
ผู้บันทึก : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]