หมอกควันภาคเหนือวันนี้
      หมอกควันภาคเหนือวันนี้
 
วันที่ : 14 มีนาคม 2561 เวลา 13:23 น.
ผู้บันทึก : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]