เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ 10 เมษายน 2561 

https://drive.google.com/open?id=1MKsPgQU4yiwqKCT-Re8O5qghMs4MFR6M
เอกสารดาวน์โหลด
        ร่างการบันทึกการบริการเลิกบุหรี่แผนไทย (แก้ไข)  [0]
        SP แพทย์แผนไทย 27 มีค.61  [0]
        แนวทางประเมิน สปสช  [0]
        การขึ้นทะเบียน 62  [0]
 
วันที่ : 10 เมษายน 2561 เวลา 15:54 น.   แก้ไขล่าสุด : 11 เมษายน 2561 เวลา 09:30 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]