มาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ .สส.พท.) Thai Traditonal Medicine & Integrative Medicine Promoting Hospital Standard (TIPhS)
      เกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน(รพ .สส.พท.) Thai Traditonal Medicine & Integrative Medicine Promoting Hospital Standard (TIPhS)  และสิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารดาวน์โหลด
        ฟอร์ม รพ.สส.พท - รพ.สต  [0]
        ฟอร์ม รพ.สส.พท - รพ  [0]
        เกณฑ์ประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (รพ .สส.พท.)  [0]
 
วันที่ : 23 เมษายน 2561 เวลา 15:44 น.   แก้ไขล่าสุด : 24 เมษายน 2561 เวลา 14:24 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]