หนังสือเชิญประชุม Provider board ครั้งที่ 6/2561
      หนังสือเชิญประชุม Provider board ครั้งที่ 6/2561 
วันที่ 20 พ.ย. 2561 ณ ห้องประชุม C 71/2 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 7 ชั้น รพ. นครพิวค์  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        หนังสือเชิญประชุมฯ  [0]
 
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:39 น.
ผู้บันทึก : นายบดินทร์ อินตายวง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]