เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย สสอ/รพ./รพ.สต
      เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย สสอ/รพ./รพ.สต ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
เอกสารดาวน์โหลด
        ปี 62 ขึ้นทะเบียนหน่วย แยก ข้อ 2-8 ชม.  [0]
        ชี้แจงแผนปี62  [0]
        สรุปประชุม หน.งานแผนไทย ปี 62  [0]
 
วันที่ : 07 ธันวาคม 2561 เวลา 22:32 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]