รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1 และทะเบียนรายชื่อผู้สมัครอบรมฯ
       รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1 และทะเบียนรายชื่อผู้สมัครอบรมฯ  
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมกฐินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ทะเบียนผู้สมัครการอบรมฯ เชียงใหม่   [0]
        รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1  [0]
 
วันที่ : 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 16:40 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]