แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น
      ใกล้ถึงฤดูกาลการเกิดภาวะมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครน (PM 2.5) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย จึงขอเสนอแนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น เพื่อความปลอดภัยจากภาวะมลพิษทางอากาศ ดังกล่าว
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น  [0]
 
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:45 น.
ผู้บันทึก : นางปริศนา สุวรรณโชติ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]