การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวาน
      การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวาน วันที่  30  มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แผ่นตรวจเท้า  [0]
        footDM  [0]
        โรคตาที่เกี่ยวข้องกับ DM และการอ่านรูปถ่ายจอตา 3(นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา)  [0]
        เท้าเบาหวาน64  [0]
 
วันที่ : 30 มีนาคม 2564 เวลา 11:53 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]