ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานประจำปี 2564
      สถาบันพระปกเกล้าฯได้กำหนดจัดงานถวายพระกฐินพระราชทาน ในวันที่ 30 ตค.64้ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธาส่งเงินทำบุญได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารดาวน์โหลด
        ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานฯ  [0]
 
วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 เวลา 14:54 น.
ผู้บันทึก : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]