ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณฯ
      โดยสามารถร่วมทำบุญได้ที่ส่วนบริหารการเงินและบัญชีสำนักงบประมาณฯเลขที่บัญชี 068-0-23671-6 ธนาคารกรุงไทยฯสาขาหระทรวงการคลัง
เอกสารดาวน์โหลด
        ขอเชิญร่วมทำบุญถวายพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณฯ  [0]
 
วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 เวลา 15:09 น.
ผู้บันทึก : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]