ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคี
      รพ.น่าน ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินฯโดยร่วมทำบุญหรือโอนเงินที่บัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 4131381583
 
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:57 น.
ผู้บันทึก : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]