ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทานฯ
      มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติฯขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินพระราชทาน
โดยร่วมทำบุญหรือโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0202632302
 
วันที่ : 04 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:09 น.
ผู้บันทึก : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]