แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพย์
      สนง.ปลัดกระทรวงกองกลางแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
 
วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:06 น.
ผู้บันทึก : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]