ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯอบต.ดอนแก้ว อบต.ร้องวัวแดงและเทศบาลบวกค้าง
      แจ้งย้ายที่อยู่ ปณ อีเล็กทรอนิกส์ฯ
 
วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:46 น.
ผู้บันทึก : นายผดุง ยศเดช [สสจ.เชียงใหม่ : งานบริหารงานธุรการและยานพาหนะ]