ทะบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566
      รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ  2566 
เอกสารดาวน์โหลด
        ทะบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ  [70 Kb]
 
วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 เวลา 09:51 น.   แก้ไขล่าสุด : 02 มกราคม 2566 เวลา 22:46 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]