แนวทางการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ขึ้นทะเบียนตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
      เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ขึ้นทะเบียน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมที่ขึ้นทะเบียนตามประมวลกฎหมายยาเสพติด   [12,021 Kb]
        บทบาทหน้าที่ การจัดตั้งและการรับรองคุณภาพ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางส  [3,863 Kb]
 
วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 เวลา 22:24 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]