ประชุมเตรียมการรับเสด็จครั้งที่ 1
      เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารดาวน์โหลด
        วาระการประชุม  [80 Kb]
 
วันที่ : 04 มกราคม 2566 เวลา 14:45 น.
ผู้บันทึก : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]