ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2566
      เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สำเนาคำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับเสด็จ  [4,975 Kb]
        สำเนาคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับเสด็จ  [3,105 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [81 Kb]
        ร่างกำหนดการรับเสด็จฯ  [62 Kb]
        รายงานการประชุมครั้งที่ 1  [638 Kb]
        ประชุมเตรียมรับเสด็จครั้งที่ 2  [7,233 Kb]
        นำเสนอความก้าวหน้าของศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  [667 Kb]
 
วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา 11:12 น.   แก้ไขล่าสุด : 18 มกราคม 2566 เวลา 19:24 น.
ผู้บันทึก : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]