ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      เอกสารประกอบการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ระเบียบวาระการประชุม  [85 Kb]
        ใบขอถวายเงินสมทบทูล  [98 Kb]
        แบบฟอร์มเเจ้งรายชื่อคณะทำงาน  [21 Kb]
        ประชุมเตรียมรับเสด็จ  [8,320 Kb]
 
วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา 16:39 น.
ผู้บันทึก : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]