การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย
      การประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ
ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย ในวันที่ 16 มกราคม 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        การรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ  [749 Kb]
        กำหนดการประชุมหารือ  [114 Kb]
        ตัวอย่างแบบรายงานสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ   [357 Kb]
        แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย  [12,016 Kb]
 
วันที่ : 16 มกราคม 2566 เวลา 18:59 น.   แก้ไขล่าสุด : 18 มกราคม 2566 เวลา 09:45 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]