ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      ประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สพนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 14.00 -16.30 น.
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   [1,148 Kb]
        รายงานการประชุม  [699 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [76 Kb]
 
วันที่ : 26 มกราคม 2566 เวลา 16:47 น.   แก้ไขล่าสุด : 02 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:23 น.
ผู้บันทึก : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]