แผ่นพับประชาสัมพันธ์การขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา)
      กัญชา เฉพาะ "ช่อดอก" สมุนไพรคบุคม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
เอกสารดาวน์โหลด
        แผ่นพับประชาสัมพันธ์  [514 Kb]
 
วันที่ : 27 มกราคม 2566 เวลา 11:26 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]