กำหนดการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      กำหนดการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสารดาวน์โหลด
        ที่นั่งผู้รับเข็มฝั่งขวา  [52 Kb]
        ที่นั่งรับเสด็จฝั่งซ้าย  [42 Kb]
        ที่นั่งผู้รับเข็ม  [85 Kb]
        กำหนดการ  [67 Kb]
 
วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:44 น.   แก้ไขล่าสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:58 น.
ผู้บันทึก : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]