ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (เดือนมีนาคม 2566)
      จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
- ผลการสอบข้อเท็จจริง
- ขอเอกสารชุดยื่นเสนอราคา
- ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
- ข้อมูลของชมรมศิษย์เก่า
- เป็นความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงานหรือเปล่าครับ
เอกสารดาวน์โหลด
        บทความเดือน มีนาคม 2566   [287 Kb]
 
วันที่ : 31 มีนาคม 2566 เวลา 09:19 น.   แก้ไขล่าสุด : 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 11:56 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]