นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควันบุหรี่
      นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปลอดภัยจากควันบุหรี่
เอกสารดาวน์โหลด
        นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากควันบุหรี่  [863 Kb]
        นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  [1,271 Kb]
 
วันที่ : 05 เมษายน 2566 เวลา 18:41 น.
ผู้บันทึก : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]