การประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMIV) จังหวัดเชียงใหม่
      การประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง(SMIV) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30-12.00น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        Flowส่งต่อSMIVจังหวัดเชียงใหม่  [156 Kb]
        เครือข่ายและบทบาทการดูแลผู้ป่วย SMIV  [272 Kb]
        การดูแลผู้ป่วย SMI-V  [371 Kb]
        วาระการประชุม  [1,786 Kb]
        Flowการส่งต่อรพ.สวนปรุง  [490 Kb]
        สถานการณ์SMIVจังหวัดเชียงใหม่  [1,345 Kb]
        แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (Overt Agression Scale:OAS)  [56 Kb]
 
วันที่ : 19 เมษายน 2566 เวลา 07:53 น.
ผู้บันทึก : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]