การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่2/2566
      การเชิญประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) 
สาขาสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 28 เมษายน 2566 
ณ ห้องประชุม C71/2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม  [307 Kb]
        สถานการณ์การฆ่าตัวตาย  [994 Kb]
        แนวทางการส่งต่อSMIVจังหวัดเชียงใหม่  [82 Kb]
 
วันที่ : 25 เมษายน 2566 เวลา 14:01 น.   แก้ไขล่าสุด : 28 เมษายน 2566 เวลา 07:03 น.
ผู้บันทึก : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]