การประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง ครั้งที่ 1
      การประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง ครั้งที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        สถานการณ์และแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง  [1,610 Kb]
 
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:18 น.
ผู้บันทึก : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]