ซ้อมแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางจิตเวช เขตสุขภาพที่ 1
      ซ้อมแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินทางจิตเวช เขตสุขภาพที่ 1 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        กำหนดการประชุมซ้อมแผน  [99 Kb]
 
วันที่ : 01 มิถุนายน 2566 เวลา 11:57 น.
ผู้บันทึก : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]