ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น) ปีงบประมาณ 2567
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น) ปีงบประมาณ 2567
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาแลปทันตกรรม (ฟันปลอมชนิดถอดได้ และฟันปลอมชนิดติดแน่น)ปีงบประมาณ 2567  [430 Kb]
 
วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 เวลา 16:01 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]