1  ถ่ายทำผลงานความสำเร็จด้านการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบ [ วันที่ 01 มีค. 67 ]


         วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ถ่ายทำผลงานความสำเร็จของจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะจังหวัดที่ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยมด้านการขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบ ณ พื้นที่ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ เพื่อเผยแพร่และสร้างแรงบันดาลใจให้กับจังหวัดอื่นใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้ข้อมูลและร่วมถ่ายทำ


      ณ วันที่ : 01 มีค. 67   โดย : นางญาณี ศิริวรรณ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 92

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]