1  พิจารณาบำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ [ วันที่ 02 กย. 66 ]


         วันที่ 1 กันยายน 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์  คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกและคัดเลือกผู้ที่มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่น


      ณ วันที่ : 02 กย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 246

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]