1  การประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขา Intermediate care, Long term care และ Palliative care  [ วันที่ 08 กย. 66 ]


         
วันที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขา Intermediate care, Long term care และ Palliative care ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.บดินทร์ จักรแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน IMC LTCและPC เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2566 และเตรียมความพร้อมข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2567 ของระบบบริการสุขภาพ สาขา Intermediate care, Long term care และ Palliative care


      ณ วันที่ : 08 กย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]   view : 130

Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]