การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
 
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561  รายละเอียดตามหนังสือที่แนบ
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบรายงานอุบัติเหตุใหญ่ช่วงเทศกาลสงกรานต์  [0]
        แบบฟอร์มอุบัติเหตุต่ำกว่า20ปี ดื่มแอลกอฮอล์  [0]
        แบบฟอร์มรายงานการบาดเจ็บเสียชีวิต  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.2  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 6  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย1.2  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย1.1  [0]
        หนังสือสั่งการรพ.รัฐนอกสังกัด เอกชน  [0]
        หนังสือสั่งการรพท.รพช  [0]
        หนังสือสั่งการรพ.นครพิงค์  [0]
 
ณ วันที่ : 09 เมย. 61 เวลา 16:44 น.  โดย :  งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]