ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” (Thai Traditional Medicine Assistant Program)
 
      ศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ มช. กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร "ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง"
ระหว่างเดือนตุลาคม2561 - มกราคม 2562
http://excellent.med.cmu.ac.th/meccmu/?p=1023

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 053-934897-9
สามารถมารับใบสมัคร/ยื่นใบสมัคร/ชำระค่าลงทะเบียน ได้ที่ศูนย์การเเพทย์แผนไทยฯ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 20.00 น.
 
ณ วันที่ : 24 สค. 61 เวลา 13:10 น.  โดย :  นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : การแพทย์แผนไทย ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]