เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย สสอ/รพ./รพ.สต
 
      เอกสารประกอบการประชุมผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไทย สสอ/รพ./รพ.สต ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
เอกสารดาวน์โหลด
        ปี 62 ขึ้นทะเบียนหน่วย แยก ข้อ 2-8 ชม.  [0]
        ชี้แจงแผนปี62  [0]
        สรุปประชุม หน.งานแผนไทย ปี 62  [0]
 
ณ วันที่ : 07 ธค. 61 เวลา 22:32 น.  โดย :  นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : การแพทย์แผนไทย ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]