แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2563
 
      นโยบาย ตัวชี้วัด และแนวทางการทำงานป้องกันโรค เบาหวาน ความดันดลหิตสูง และ การป้องกันอุบัติเหตุจาราจร จมนำ้
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี 2563  [0]
 
  แก้ไขล่าสุด : 13 ธค. 62 เวลา 16:37 น.  โดย :  นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : อนามัยสิ่งแวดล้อม]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]